Środki unijne niezagrożone? Zmiana stanowiska w/s LGBT

Wojewódzcy radni zmienili stanowisko w „sprawie LGBT”

Kontrowersyjne określenie, które mogło zostać odebrane jako dyskryminacja osób identyfikujących się z LGBT, zostało usunięte z dokumentu.

Kilkukrotnie informowaliśmy już o kwestii spornego dokumentu uchwalonego przez radnych sejmiku województwa lubelskiego.

Większość z nich, na którą składają się radni z Prawa i Sprawiedliwości, wprowadziła do stanowiska sejmiku zapis o ochronie rodziny i szkoły przed wartościami związanymi z ideologią LGBT.

Wokół takiej decyzji, a analogiczna sytuacja ma miejsce także w innych województwach, powstało niemałe zamieszanie.

Unia Europejska groziła wojewodom – odbierzemy wam środki unijne!

Poinformowani o całej sytuacji politycy z Komisji Europejskiej nie chcieli dopuścić do funkcjonowania takich przepisów w kraju Unii Europejskiej. Według nich to przejaw dyskryminacji i nietolerancji, a są to kluczowe dla UE wartości.

Doszło do tego, że przedstawiciele Komisji Europejskiej zagrozili odebraniem części funduszy europejskich. Miało to dotyczyć oczywiście województw, których władze zdecydowały się na dyskryminujące zapisy w swoich uchwałach.

Opozycja domagała się już zmiany

Radni sejmiku, którzy znajdują się w opozycji do rządzących, już kilkukrotnie wnosili o zmianę stanowiska. Między innymi w sierpniu odbyła się dyskusja i ponowne głosownie na ten temat, o czym pisaliśmy w tym artykule. Wtedy nie udało się jednak doprowadzić do zmiany treści dokumentu.

Zdaniem Komisji Europejskiej zapis o „wprowadzeniu ideologii LGBT do wspólnot samorządowych” narusza unijne zasady i stoi w sprzeczności z prezentowanymi w Europie wartościami. Taka treść jednego z dokumentów pojawiła się w województwie lubelskim już w 2019 roku. Teraz poznaliśmy finał całej sprawy.

Dziś radni zgodzili się co do zmiany – usunięto wzmiankę o LGBT

W poniedziałek, 27. września 2021, radni sejmiku lubelskiego zdecydowali się na korektę uchwały. Nowy fragment wspomina o sprzeciwie wobec pojawiających się w społeczeństwie wszelkich działań naruszających wolność innych osób oraz przepisy prawa, w tym prawa międzynarodowego. Zagwarantowane mają zostać niepodważalność zapisów Konstytucji oraz zachowanie samodzielności decyzji we wspólnotach religijnych.

Ani słowa o LGBT – zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości to załatwia sprawę i kończy spór, jednak opozycja nie przychyla się do takiej postawy.

Nie wszyscy radni poparli nowy projekt

Siedemnastu radnych sejmiku województwa lubelskiego poparło zmienioną treść projektu uchwały. Dziesięciu było jednak przeciwko.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej, będący obecnie w opozycji w lubelskim sejmiku, twierdzą, że zmiana decyzji jest podyktowana jedynie względami finansowymi. Kolejnym motywem jest zdobywaniem politycznego kapitału. Nowa treść przepisów nie rozwiązuje jednak ich zdaniem problemu, który stworzyli sami rządzący województwem.