11 miejsc przejdzie zieloną rewolucję

W ramach szóstej edycji projektu Budżet Obywatelski, 11 miejsc w Lublinie przeszło zieloną transformację (#SquaresRenewed). Projekty obejmują rewitalizację parku w Głusku, Zielonej Auli i małych przestrzeni zielonych na ulicach Lipowej i Zesłańców Sybiru. Inne zielone obszary, place i kieszonkowe parki, które zostały stworzone lub odnowione kilka lat temu, również są częścią projektu.

Budżet obywatelski

Komisja ekspertów dokonała merytorycznej oceny propozycji zgłoszonych na tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego #SquaresRenewed. Z 44 propozycji zgłoszonych przez mieszkańców, połowa przeszła ocenę formalną. Projekty skierowano do oceny merytorycznej. Kryteria uwzględniane na tym etapie obejmowały nasycenie najbliższego obszaru zielenią, zgodność z otoczeniem, funkcjonalność, proporcje zieleni oraz liczbę propozycji zgłoszonych do realizacji w określonym dzielnicy miasta. Wybrane zadania zrealizowano w ciągu jednego lub dwóch lat budżetowych, głównie ze względu na złożoność projektu.

Wygrane projekty w Budżecie Obywatelskim

13 wygranych projektów, które odnowią 11 miejsc, to między innymi „Zielona Kafejka”. Jest to mała zielona przestrzeń wśród budynków wielorodzinnych w dzielnicy Felin, która wymaga posadzenia roślin i wyposażenia w małe elementy architektoniczne. „Rewitalizacja placu w osiedlu H. Wieniawskiego” i „Wieś na nowo”  to duży zielony plac z bogatym drzewostanem. Znajduje się w  pobliżu budynków wielorodzinnych. Miejsca te mają alejki spacerowe. Niestety wymagają one  czyszczenia, prac konserwacyjnych i analizy koncepcyjnej.