Akcje Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.: Analiza notowań z dnia 31 lipca

W poniedziałek 31 lipca, rozpoczęcie sesji giełdowej przez firmę Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (BML) miało miejsce na kwotę 5,5 zł za akcję, co było zgodne z ceną zamknięcia z poprzedniego dnia handlowego. O godzinie 9:12 doszło do spadku kursu akcji firmy do wartości 5,46 zł. Jednakże, w ciągu dnia notowania dynamicznie się zmieniały, co doprowadziło do tego, że o godzinie 15:12 cena wzrosła do poziomu 5,6 zł. Niemniej jednak, na koniec dnia giełdowego kurs akcji spadł minimalnie, osiągając wartość 5,585 zł.

Jeżeli chodzi o liczbę transakcji danego dnia z udziałem akcji Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., to wyniosła ona łącznie 77. Łączny wolumen obrotu akcjami firmy osiągnął natomiast poziom 106 462 sztuk. Całkowita wartość obrotu akcjami BML wyniosła 575 tys. zł. To oznacza, że był to dzień handlowy typowy dla tej spółki, jeśli chodzi o średni miesięczny obrót generowany przez firmę.