Wymiar sprawiedliwości przeciwstawia się decyzji ministra kultury: Lubelska rozgłośnia radiowa nie zostanie zlikwidowana

Znane medium lokalne, „Jawny Lublin”, podkreśla unikalność sytuacji – Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) z siedzibą w Świdniku, odrzucił wniosek ministra kultury dotyczący postawienia lubelskiej rozgłośni publicznego radia w stan likwidacji. To pierwsze takie zdarzenie w Polsce. Decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna.

Informacja ta była postrzegana jako kontrowersyjna, bowiem stawienie w stan likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia nie implikowało automatycznego zamknięcia lubelskiej stacji ani przerwania jej nadawania.

Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego, powołał na stanowisko likwidatora warszawskiego adwokata Pawła Kusaka – doradcę restrukturyzacyjnego odpowiedzialnego za 17 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

Kusak uspokajał wtedy opinie publiczną, deklarując, że radio bez przeszkód będzie nadawać program i realizować dotychczasowe zadania. Zapewniał również o możliwości cofnięcia procesu likwidacji w dowolnym momencie, a wszystkie zawarte umowy miały pozostać w mocy – jak informował portal RL.

Minister Sienkiewicz zwrócił się z wnioskiem o likwidację do Krajowego Rejestru Sądowego w Świdniku. Jak donosi Jawny Lublin, dotychczas każdy tego typu wniosek ministra uzyskiwał akceptację sądów, jednak tym razem sprawa potoczyła się inaczej.

Od 3 stycznia wniosek o otwarcie likwidacji Radia Lublin czekał na rozpatrzenie w KRS w Świdniku. Ostateczna decyzja zapadła 1 lutego – wniosek ministra został odrzucony. Referendarz sądowy Kamil Żurek, jako uzasadnienie swojej decyzji, powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z stycznia, który uznał że możliwość likwidacji publicznej telewizji i radia jest niezgodna z konstytucją.